SUV

SsangYong Rexton - nowy "STARY" model ? O co chodzi ?

Nowy SsangYong Rexton ? Chyba NIE !
 

Ko­re­ań­czy­cy za­pre­zen­to­wa­li wła­śnie naj­bo­gat­szą wer­sję swo­je­go SUV-a - model Re­xton W ELX. Przed­sta­wi­cie­le Ssan­gY­on­ga pa­trząc na nowe auto pę­ka­ją z dumy, a świat mo­to­ry­za­cyj­ny nie­ste­ty nie jest w sta­nie wy­ła­pać po­wie­wu świe­żo­ści.

Subskrybuj SUV